Девиаторни ключове схема за свързване

девиаторни ключове схема за свързване
Всеки от ключовете в дневна, спални и коридор може да управлява както конкретна линия, така и да стартира различни сцени на осветление. Този ключ също се нарича и ключ „схема 6“, за разлика от обикновения ключ за осветление, който се нарича ключ „схема 1“. Думата девиаторен произлиза от латинското deviatio, което означава – отклонение. Плавно регулиране на всяка линия Системата позволява индивидуално плавно регулиране силата на светене на всички осветителни линии в дома. Типичен пример са стълбищните осветления, маркиращи стъпалата и подхода към тях, осветленията в коридорите и при желание — едно от осветленията в дневната. Многополюсните димери позволяват регулиране на една лампа от различни места, достигащи до 10, могат да се използват и като девиаторни ключове. При схемите с девиаторни ключове във всеки от ключовете влизат три проводника.


Ако прецените, че се нуждаете от допълнителни възможности, по всяко време към системата могат да бъдат добавени допълнителни стенни панели или дистанционни. Конструктивното оформление на описаните дотук димери е за монтиране на стената като обикновен ключ. За настолни лампи и лампиони съществуват димери за монтиране на желано място на самия шнур или в края му. Димери с ръчно управление Класическият начин в димерите с фазово регулиране е промяната на управляващото съпротивление и съответно регулирането на силата на светлината да става чрез въртеливото или постъпателно движение на плъзгача на вграден в тях потенциометър.

Най-често общото изключване се активира от ключ за осветление, разположен непосредствено до входа, но може да се стартира и по ред други начини — например от стенен панел или автоматично, при активиране на системата за охрана. Така наречените сензорни димери, управлявани с докосване, използват съществуването на електромагнитно поле с честота 50 Hz около електрическите инсталации и факта, че човешкото тяло го улавя като антена. Предимства на модулната структура: Лесно се адаптира към вашия бюджет.

Похожие записи: